Sonda

Skąd dowiedziałeś/aś się o projekcie?
 
Projekt współfinansowany
ze środków Unii Europejskiej
w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego
Europejski Fundusz Społeczny
PSW im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
Program Kapitał Ludzki
Informacje o projekcie PDF Drukuj Email
piątek, 07 stycznia 2011 00:00

Projekt  ,,Wychowanie przedszkolne” - studia podyplomowe dla nauczycieli II edycja są realizowane w ramach projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI, działanie 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty finansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny. Są to studia kwalifikacyjne tzn. nadają uprawnienia do pracy na stanowisku nauczyciela wychowania przedszkolnego w przedszkolu, punktach przedszkolnych lub w innych placówkach wychowania przedszkolnego zgodnie z nowym Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. ws. szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli.,(Dz. U. Nr 50, poz. 400).

Wymienione studia zapewnią absolwentom wysokie  kwalifikacje do realizowania treści programowych i kształtowania umiejętności zgodnie z nową podstawą programową wychowania przedszkolnego, która weszła w życie od 1 września 2009 r. na podstawie Rozporządzenia  Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. (Dz. U. 15.01.  2009 r.), zał. nr 1.

Cel główny projektu

Przygotowanie wykwalifikowanej kadry pedagogicznej do prowadzenia zajęć dydaktyczno - wychowawczych z dziećmi w wieku przedszkolnym.

Cele szczegółowe

  1. Podniesienie poziomu jakości nauczania i wychowania przedszkolnego.
  2. Zwiększenie zdolności nauczycieli do elastycznego dostosowania się do wymogów rynku pracy.
  3. Przygotowanie kadry pedagogicznej do tworzenia przedszkoli, punktów przedszkolnych i innych form wychowania przedszkolnego.
  4. Dostosowanie kwalifikacji nauczycieli z terenów gmin wiejskich do istniejącego zapotrzebowania na nauczycieli wychowania przedszkolnego.
Zmieniony: poniedziałek, 10 stycznia 2011 14:05
 
 

Copyright © 2021 DTI Wychowanie Przedszkolne - studia podyplomowe dla nauczycieli II edycja - All Rights Reserved.