Sonda

Skąd dowiedziałeś/aś się o projekcie?
 
Projekt współfinansowany
ze środków Unii Europejskiej
w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego
Europejski Fundusz Społeczny
PSW im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
Program Kapitał Ludzki
Program studiów PDF Drukuj Email
piątek, 07 stycznia 2011 00:00

Program studiów: Program studiów obejmuje łącznie 400 godzin zajęć (w tym 50 godzin modułu terapii pedagogicznej) i 150 godzin praktyki pedagogicznej. W ramach studiów słuchacze zaznajamiają się, między innymi z metodykami prowadzenia zajęć w przedszkolu, zgodnie z nową podstawą programową wychowania przedszkolnego (Rozp. MEN z dnia 23. 12.2008 r. Dz. U. z dnia 15.01.2009 r.), poznają teorię i praktykę wychowania przedszkolnego, psychologię rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym, metodami diagnozowania osiągnięć, metodami diagnozowania i terapią pedagogiczną. Wiele miejsca poświęca się wykorzystaniu programów multimedialnych  w pracy z  dzieckiem w przedszkolu, komunikacji, logopedii i zajęciom ratownictwa przedmedycznego  w przedszkolu.

Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych  z wychowania przedszkolnego, zgodnie z rozporządzeniem MENiS z dnia 7  września 2004 r. w sprawie standardów kształcenia nauczycieli. Świadectwo zachowuje swą ważność dożywotnio.

Zmieniony: poniedziałek, 10 stycznia 2011 08:19
 
 

Copyright © 2021 DTI Wychowanie Przedszkolne - studia podyplomowe dla nauczycieli II edycja - All Rights Reserved.