Rekrutacja Drukuj
piątek, 07 stycznia 2011 00:00

Zasady rekrutacji: pierwszeństwo w przyjęciu na studia mają nauczyciele zatrudnieni na terenach wiejskich powiatu bialskiego, radzyńskiego, parczewskiego, łukowskiego i włodawskiego.

Zapraszamy do udziału kobiety i mężczyzn.

Studia zostały utworzone przy współudziale Instytutu Pedagogiki PSW im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej.

Czas trwania studiów - 3 semestry od lutego 2011 r. do stycznia 2012 r.

Zajęcia realizowane będą od lutego 2011 r. do stycznia 2012 r. w zjazdach weekendowych.

Wypełniony formularz zgłoszeniowy wraz kompletem wymaganych dokumentów powinien zostać przesłany pocztą na adres: PSW im. Papieża Jana Pawła II, Instytut Pedagogiki, ul. Sidorska 95/97, 21-500 Biała Podlaska, z dopiskiem „Wychowanie przedszkolne - studia podyplomowe dla nauczycieli II edycja” bądź złożony osobiście w Punkcie Rekrutacyjnym w PSW im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej przy ul. Sidorskiej 95/97 p. 219, czynnym: od poniedziałku do piątku w godz. od 12.00- 14.00.

Zgłoszenia przyjmujemy do 15.02.2011 r.

Szczegółowe informacje pod telefonem 608672597 lub na stronie internetowej www.wp2.pswbp.eu

Do pobrania:

Formularz zgłoszeniowy
Regulamin rekrutacji

Lista osób zakwalifikowanych
Lista rezerwowa - kobiety
Lista rezerwowa - mężczyźni
Zmieniony: piątek, 25 lutego 2011 13:19